Ταυτότητα - Έργο
Σκοποί

Διοίκηση

Στελέχη και εθελοντικό προσωπικό

Προγράμματα που ολοκληρώθηκαν

Συμμετοχή σε δίκτυα

Κέντρο Αποκατάστασης Σπαστικών παιδιών
Το κέντρο αποκατάστασης ΚΑΣΠ

Προγράμματα και υπηρεσίες

Συμβουλευτική ομάδα γονέων (Νέο)

Σύλλογος γονέων
    
Τηλε-Αποκατάσταση και Υποστηρικτική Τεχνολογία
Πρόγραμμα τηλε-παρακολούθησης

Υποστηρικτική Τεχνολογία

Εργαστήρι Ανάλυσης Βάδισης (Νέο)

ΚΡΥΤΟΝ

Εργαστήρι τεχνολογίας

Διάφορα
Κέντρο εκπαίδευσης & αξιολόγησης αναπηρίας

Ξενώνας

Αίθουσα συνεδρίων και εκδηλώσεων

Έργα που υλοποιούνται

Ευρωπαϊκά προγράμματα

Δημοσιεύσεις / βιβλιοθήκη

Εργαλεία
Forum χρηστών (μηνύματα)

Διαχείριση Εγγράφων

Διαχείριση Γνώσης

Σύστημα Υποστήριξης (Help Desk)

Chat

Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΣΠ

 Τα άτομα με αναπηρία πρέπει να διάγουν πλήρη και αξιοπρεπή ζωή, σε συνθήκες που εγγυώνται την αξιοπρέπειά τους, ευνοούν την αυτονομία τους και διευκολύνουν την ενεργό συμμετοχή τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι» Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού Άρθρο 23, παρ.1

  

Το «Χατζηπατέρειο» Κέντρο Αποκατάστασης Σπαστικών Παιδιών εξυπηρετεί κάθε χρόνο περίπου 100 παιδιά με εγκεφαλική παράλυση, ηλικίας μέχρι και 12 ετών, από όλη την Ελλάδα.

 Στα 35 χρόνια της λειτουργίας του, έχουν ωφεληθεί των υπηρεσιών του περισσότερα από 1.500 παιδιά, με μέσο χρόνο παραμονής στο Κέντρο τα τέσσερα χρόνια.

 Προσπαθώντας να διασφαλίσει τις προϋποθέσεις ώστε τα άτομα με αναπηρία πραγματικά  «να διάγουν πλήρη και αξιοπρεπή ζωή», το 1973 το Ίδρυμα δημιούργησε το Κ.Α.Σ.Π., καθώς η παρουσία εξειδικευμένων θεραπευτικών και αποκαταστασιακών παρεμβάσεων στην Ελλάδα ήταν μειωμένη και ο αριθμός των παιδιών με εγκεφαλική παράλυση σημαντικός.

 Το 1985, χάρη στη δωρεά της οικογένειας Ι.Κ. Χατζηπατέρα, το Κέντρο απέκτησε νέες, σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις στη Μεταμόρφωση Αττικής και έκτοτε ονομάζεται «Χατζηπατέρειο» Κέντρο Αποκατάστασης Σπαστικών Παιδιών.

   Με τον όρο αποκατάσταση, εννοούμε το σύνολο των ιατρικών και θεραπευτικών παρεμβάσεων, μεθόδων και τεχνικών, που εφαρμόζονται από εξειδικευμένους επαγγελματίες, για τη λειτουργική βελτίωση του συνόλου των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του παιδιού με αναπηρία.

 Υιοθετώντας την αντίληψη αυτή, το ΚΑΣΠ, έχει αναπτύξει ένα ολιστικό μοντέλο παροχής υπηρεσιών, που εφαρμόζεται βάσει των εξατομικευμένων αναγκών του παιδιού με εγκεφαλική παράλυση.

 Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, στο παιδί παρέχεται:

  • ιατρική παρακολούθηση,
  • φυσιοθεραπεία,
  • εργοθεραπεία,
  • λογοθεραπεία,
  • προσχολική ειδική αγωγή και εκπαίδευση σε οργανωμένη τάξη,
  • κοινωνικοποιητικά και ψυχαγωγικά προγράμματα,
  • εναλλακτικές θεραπευτικές παρεμβάσεις, όπως μουσικοθεραπεία και θεραπευτική ιππασία,

στους δε γονείς:

  • ατομική και ομαδική συμβουλευτική υποστήριξη από Κοινωνικό Λειτουργό και Ψυχολόγο, καθώς και
  • συστηματική καθοδήγηση από τους θεραπευτές για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των αναγκών του παιδιού στο σπίτι και τη διευκόλυνση της καθημερινής ζωής.