Ταυτότητα - Έργο
Σκοποί

Διοίκηση

Στελέχη και εθελοντικό προσωπικό

Προγράμματα που ολοκληρώθηκαν

Συμμετοχή σε δίκτυα

Κέντρο Αποκατάστασης Σπαστικών παιδιών
Το κέντρο αποκατάστασης ΚΑΣΠ

Προγράμματα και υπηρεσίες

Συμβουλευτική ομάδα γονέων (Νέο)

Σύλλογος γονέων
    
Τηλε-Αποκατάσταση και Υποστηρικτική Τεχνολογία
Πρόγραμμα τηλε-παρακολούθησης

Υποστηρικτική Τεχνολογία

Εργαστήρι Ανάλυσης Βάδισης (Νέο)

ΚΡΥΤΟΝ

Εργαστήρι τεχνολογίας

Διάφορα
Κέντρο εκπαίδευσης & αξιολόγησης αναπηρίας

Ξενώνας

Αίθουσα συνεδρίων και εκδηλώσεων

Έργα που υλοποιούνται

Ευρωπαϊκά προγράμματα

Δημοσιεύσεις / βιβλιοθήκη

Εργαλεία
Forum χρηστών (μηνύματα)

Διαχείριση Εγγράφων

Διαχείριση Γνώσης

Σύστημα Υποστήριξης (Help Desk)

Chat

Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
                                                                                                                                                                                                 Τελευταία νέα :      Ευχαριστήριο προς κα. Τσολιά      Vodafone World of Difference      Ο Όμιλος Folli Follie διοργανώνει φιλανθρωπικό bazaar και στηρίζει τους σκοπούς της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί»      Πρόσκληση ενδιαφέροντος ωφελουμένων για συμμετοχή στο «Ημερήσιο πρόγραμμα παιδαγωγικής και θεραπευτικής παρέμβασης για παιδιά με εγκεφαλική παράλυση και άλλα συνοδά προβλήματα».      Το LR Global Kids Fund στηρίζει το Ι.Κ.Ε. Χατζηπατέρειο.                                                                                                                                                                           ΕΣΠΑ

Το Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας είναι Κοινωφελής Οργανισμός Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ιδρύθηκε το 1967. 

Έχει έδρα την Αθήνα και εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΥΚΑ), σύμφωνα με το Π. Δ/γμα της 28-2-1982/ ΦΕΚ123/Τβ/82.

Με την υπ’ αριθ. Γ.Π: Π(2)γ/οικ.62583, πιστοποιήθηκε από το ΥΥΚΑ, ως Φορέας πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας και εντάχθηκε στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, σύμφωνα με το Νόμο 2646/98.